כותרת

מאת: דר' סיגל עוזיאל-קרל

נכתב ב- 2012

הנגשה לשונית לאנשים בעלי מוגבלות שכלית היא חלק מעולם הפישוט, והיא מביאה לידי ביטוי את זכותם של נכים בעלי מוגבלות שכלית להבין את הזכויות המגיעות להם. חוברת ההנחיות  נכתבה על ידי צוות מומחים, ונערכה ע"י דר' סיגל עוזיאל-קרל, מיכל טנא-רינדה ודר' שירה ילון-חיימוביץ'.

לקריאת חוברת ההנחיות