סקר עמדות- אפריל 2014

מאת: אליעוז רבין

נכתב ב- 7/4/2014
לפני ימים אחדים ערכנו סקר עמדות ראשון בקרב מקבלי העדכונים של "דבּר פשוט".

המסקנות העיקריות שלנו:
- מי שנחשף לרעיון ולשרות עצמו שבע רצון
- מי שטרם נחשף מעוניין במידע אודות השרות והתועלת שהוא יכול להביא
- מאמצי השיווק שלנו אינם מספיקים
תודה לכל המשתתפים!
הנה השאלות שנשאלו, והתפלגות התשובות:

סקר1סקר2א


סקר3

שאלה פתוחה. הגדים אופיניים:
סקר4

סקר 5

סקר6

שאלה פתוחה. הגדים אופיניים:
סקר7א

סקר8א