ניסוח משפטי- עורך דין יוסף שטח

מאת: עו"ד יוסף שטח

נכתב ב- 1/10/2004- פורסם ב"לשון ומשפט"

שטחלפני למעלה משלושים שנה כתב המשפטן האגדי, חיים כהן ז“ל, שתפקידו האחרון

היה המשנה לנשיא בית המשפט העליון, את הדברים הבאים:

” זה עידן ועידנים מוציאים אנו לעז על אנשי המשפט, ששפתם אינה שפה: סבוכה היא

ומסורבלת וצלה הלועזי מרובה מחמתה העברית. עם קום המדינה נתקבלה החלטה

נחושה במשרד המשפטים שניצור לעצמנו שפה משפטית נקייה וברה, קלה ופשוטה,

משנה ברורה כלשון המשנה עצמה ונעקור מן השורש את לשון הסתרים והתערובת

של משפטנים“. )סכלות ו/או איוולת, לשוננו לעם, לב )שיא( תשמ“א). לצערנו, מאז

כתיבת הדברים, חלה ירידה ניכרת ברמת הניסוח המשפטי והעריכה הלשונית.

אין ספק שיש כיום צורך לשפר את הניסוח המשפטי של חוקים, חוזים, מסמכים

משפטיים, כתבי טענות ופסקי דין. שיפור הניסוח יתרום להבנה, לתקשורת טובה בין

צדדים, ובעיקר למערכת המשפט. חוקים ברורים ימנעו אי הבנות. חוזים ברורים יובנו

טוב יותר על ידי הצדדים וימנעו התדיינויות ומחלוקות מיותרות. שיפור הניסוח כך

שיהיה מדויק, בהיר ותמציתי יתרום לחשיבה אנליטית, לבהירות מחשבתית ולדיוק

בהצגת הטיעונים. בעקבות זאת יעלה גם כבוד המקצוע.

כתבי טענות קצרים וברורים ימקדו את המחלוקות ויקצרו את זמן הדיון בהליך

המשפטי. פסקי דין תמציתיים יחדדו את ההלכה ויחסכו זמן כתיבה וקריאה. הכול

יצאו נשכרים: עורכי הדין, השופטים, הציבור וכמובן גם הלשון העברית. לשון אינה רק

שפה, היא גם תרבות. ניסוח בהיר מבטא חשיבה בהירה ומוביל אליה.

ראוי לציין כי בעולם המערבי עוסקים שנים רבות בניסוח המשפטי, ומנסים שיהיה

מובן לציבור. לעתים גם קיימת דרישה חוקית לנסח חוזים צרכניים ותקנות בצורה

פשוטה וקלה להבנה.

הועדה לניסוח משפטי תדון בהצעות ובדרכים לשיפור הניסוח המשפטי, והיא תפרסם

ב“לשון ומשפט“ את המלצותיה ואת החלטותיה. הועדה תשמח לקבל הערות, הארות

ושאלות בנושא. הוועדה פנתה לדיקני הפקולטות למשפטים בארץ בקריאה לכלול

את הנושא כקורס חובה בתכנית הלימודים. כמו כן פנתה הועדה לועדת הבחינות של

המתמחים בלשכה בבקשה לבחון את הכללת הנושא בבחינות.

כיום יש הסכמה אצל כל מרכיבי מערכת המשפט לגבי חשיבות היכולת להתבטא

היטב בכתב. גם בלשכת עורכי הדין החלו לקיים השתלמויות בנושא ”הלשון העברית

בשירות עורכי הדין“. לסיום, תודה לעו“ד אפי נווה, יו“ר ועד מחוז ת“א בלשכה,שנענה

ליוזמה ולאתגר של הקמת הועדה, לראשונה בלשכה.
עו"ד יוסף שטח, יו"ר הועדה לניסוח משפטי, סגן יו"ר ידידי האקדמיה ללשון העברית וחבר בועדת מינוח באקדמיה