סדנת "דבּר פשוט" למנהלים

managersסדנה בת 15 שעות שמטרתה:

• להקנות למשתתפים מיומנות ראשונית בשיטת יעול זו

• להפוך את המשתתפים לשגרירי שנוי כאשר תתבצע בחברה פעילות "דבּר פשוט"

מיועדת למנהלים בכירים ולמנהלי ביניים בארגון המעוניין להתיעל, ולאמץ את תפישת הפישוט הניהולי.

הסדנה מעלה אצל המשתתפים את המודעות לעוולות הסיבוך ועלויותיו, מלמדת אותם את עקרונות הפישוט הניהולי, ומקנה להם כלים בסיסיים לשימוש בעבודתם.

במהלך הסדנה נחשפים המשתתפים למהפכת הפישוט בעולם ולדוגמות מישראל.
בסופה של הסדנה מבצעים המשתתפים פישוט ניהולי למסמכים הקשורים לעבודתם, ומחליטים על המשך הטמעת הפישוט הניהולי במסגרת עבודתם.


את הסדנה מעבירים בכירי "דבּר פשוט"


להזמנת סדנת "דבּר פשוט" למנהלים