מיתוג דבּר פשוט- בשיטת האמת הפנימית

internalיצירת זהות לתאגיד המבוססת על האמת הפנימית של ו("DNA החברה")

מתבצע בתהליך פשוט ומובנה. התהליך משתף את עובדיה, מנהליה, ספקיה ולקוחותיה של החברה.

מטרת התהליך:

-  זיהוי האמת הפנימית

-  עיצוב מסר משמעותי המבוסס על האמת הפנימית: תוכן, שפה, גרפיקה, תהליכי עבודה

-  כתיבת "ספר מותג" והנחלתו לכל המשתמשים

"דבּר פשוט" תספק את כל הפתרונות הדרושים לביצוע המיתוג,  לעיצובו והנחלתו של ספר המותג, ליצירת תועלת וערך לחברה.

 

להזמנת מיתוג דבּר פשוט